IEVĒRĪBAI!

 

Skolai ir izveidota jauna mājas lapa!

Tās adrese ir www.cieceresips.saldus.lv

BJC pasākumā

CIP lepnums 2016

 

Mūsu skolas CIP Lepnums - 2016

CIP lepnums skolēns:

Kitija Jaunzeme, 6.c

Rebeka Rudevica,

Santa Valtere, 8.a

 

CIP lepnums:

skolotājs Olita Melķerte

skolotājs - audzinātājs Zane Dadzīte

skolotājs Aigars Velveris
 

darbinieks Agris Štāls

darbinieks Jurģis Brazdauskis

 

APSVEICAM!

Gada skolotājs 2016

2016./2017. mācību gadā nomināciju "Gada skolotājs 2016" ieguva

ģeogrāfijas skolotāja, 6.b klases audzinātāja  Ina Kuzminova.

APSVEICAM!

Saldus sadraudzīgā biedrība

Skolā no 2016.gada sāka darboties Saldus sadraudzīgā biedrība.

 

Visu par biedrību skatīt šeit.

Mazpulcēnu aktivitātes

Attēlā mazpulcēni ar savu vadītāju skolotāju Ivetu Strikasu

Mazpulcēniem jaunais mācību gads ir iesācies ar lielām, sabiedriskām aktivitātēm. Jau 4.septembrī skolas Mazpulks piedalījās K. Ulmaņa 139. dzimšanas dienas atceres pasākumā “Pikšās” Dobeles novadā. Kā dāvana Ulmanim un viņa dzimtajām mājām "Pikšām" tika atstātas ziedu pūces.

 

Toties 10.septembrī Mazpulks piedalījās O. Kalpaka muzeja 80. dzimšanas dienas pasākumā Airītēs.

Pateicība no senioriem!

Saldus seniori saka paldies Cieceres internātpamatskolas kolektīvam par lielisko pavasara koncertu!

Labdarības koncerts bildēs.

eTweenning projekts

 

Projekta nosaukums: Friendship from around the World

Cieceres internātpamatskola ir vienīgā Latvijas skola, kura ir pārstāvēta šajā tiešsaistes projektā. Projektā ir iesaistījušās 4.a, 4.b, 5.b klases.

Angļu valodas stundās skolēni rakstīs vēstules par sevi, veidos prezentācijas par Cieceres internātskolu, Saldu un Latviju.

Skolēni iepazīsies ar citu valstu kultūru un tradīcijām, uzzinās par skolām un skolēniem citās pasaules valstīs.

Janvārī skolēni rakstīja vēstules par sevi franču skolēniem no Ecole Elémentaire Publique skolas. Viņi aprakstīja savu ārējo izskatu, savas intereses un ģimeni. Vēstules tika nosūtītas, izmantojot Latvijas Pasta starpniecību.

Februārī skolēniem ir jāsagatavo apraksts un zīmējumi, kā viņi iedomājas, kā dzīvo skolēni Francijā un kāda izskatās viņu skola. Apkopotā informācija tiks ievietota eTwinning tiešsaistes vidē, kurā mūsu skolēni varēs apskatīt citu valstu aprakstus, kā arī ievietot savējos.

Projekts ir paredzēts līdz mācību gada beigām.

 

Projektā skolēniem palīdzēs angļu valodas skolotājas Līga Mačiņa un Antra Straupmane.

 

 

Gada vadītājs 2015

Varam būt lepni, jo šajā mācību gadā nomināciju "Gada vadītājs - 2015" ieguva

mūsu skolas direktore Vineta Vovere

Gada skolotājs 2015

2015./2016. mācību gadā nomināciju "Gada skolotājs 2015" ieguva

ķīmijas un dabaszinību skolotāja, 6.b klases audzinātāja  Anastasija Bērziņa

CIP Lepnums - 2015

Mūsu skolas CIP Lepnums - 2015

CIP lepnums skolēns:

Rūta Sončika, 3.a

Helmuts Gulbi, 3.c

Kitija Jērāne, 9.a

Agita Valtere, 9.b

Ieva Ivaņenko, 9.c

 

CIP lepnums GADA SKOLOTĀJS Anastasija Bērziņa

CIP lepnums:

skolotājs Agnese Bagātā

audzinātājs Gundega Jākobsone

skolotājs Līga Mačiņa

audzinātājs Ligita Didze

skolotājs Gaida Circene

audzinātājs Vita Grīsle Akopjana

darbinieks Sandis Kleimanis

darbinieks Andra Rēdliha

 

Skolas karogs_vimpelis

Nu mums ir arī skolas karogs!

Skolas logotips

Mūsu skolas jaunais logotips

Uzsākam jaunu projektu

Esam uzsākuši darbību ekoskolu bioloģiskās daudzveidības izglītības projektā „Lielās augu medības”, kurš sadarbībā ar Toyota ilgs piecus gadus.

Šajā mācību gadā projektā iesaistās 1.klase un skolotāji, kuri darbojas ar šīs klases skolēniem.

 

Projekta mērķi:

1.        Attīstīt jauniešos spēju būt par vietējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un veicināšanas aizstāvjiem.

2.        Sagatavot zinātniskus resursus, kas palīdzētu skolotājiem iekļaut bioloģisko daudzveidību mācību aktivitātēs, saskaņā ar CBD principiem (Konvencijapar bioloģisko daudzveidību).

3.        Atbilst KEW un FEE izglītības principiem

• Viegli īstenot

• Veicināt kritisko domāšanu, izmantojot mācību pieeju “mācies darot”

• Būt saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību

4.        Palīdzēt izpildīt ES/ANO mērķus bioloģiskās daudzveidības izglītībā

5.        Izstrādāt moduli kā daļu no FEE Ekoskolu programmas